De Kennis van Nu in de klas

Vak: scheikunde. De Nobelprijs voor de scheikunde ging in 2016 naar de Nederlandse scheikundige Ben Feringa. Maar waar heeft hij deze prijs nu precies aan verdiend?