Onder verdieping vind je uitgebreide onderwerpen verzameld onder de noemers dossier en special. In een special diepen makers wekelijks één vraag of kwestie uit. Een dossier is een langlopende bundeling van items rond één onderwerp.