Ook de maan kende vroeger veel water

Rekening houdend met de metingen van de GRAIL-satellieten zou dit dus een grote aanwijzing kunnen zijn voor het idee dat zowel de aarde als de maan al water bevatten tijdens het ontstaan van de maan. Het water in de maan-magma zorgde voor een verdunning van de maankorst toen de maan afkoelde. Er zijn ook hypotheses die stellen dat het water op aarde afkomstig is van een kometenbombardement. Maar die gebeurtenis zou een half miljard jaar na de vorming van de maan hebben plaatsgevonden. En het onderzoek van de VU Amsterdam heeft nu dus een veelbelovende aanwijzing dat op dat moment al grote hoeveelheden water op aarde aanwezig waren.

Hoewel het onderzoek overtuigend lijkt, gaat het toch ook een beetje tegen ons gevoel in. Onze eigen aardoppvervlakte mag dan uit zeventig procent water bestaan, onze maan lijkt zo droog als een woestijn te zijn. Maar doordat de maan geen atmosfeer heeft en tot een miljard jaar geleden vulkanisme ervaarde is al heel veel water ontsnapt. 'Onze naaste buur heeft nooit echte wateroceanen of rivieren gekend,' zegt Van Westrenen. ‘En hoewel het veel minder is dan we nodig hebben om de dunne maankorst te verklaren, weten we sinds 2009 dat maanstenen minimale hoeveelheden water bevatten.'

Desondanks is ook voor Van Westrenen de kous nog niet helemaal af: ‘Ons kunstmatig maangesteente is natuurlijk een benadering van de realiteit. We hebben ons uiterste best gedaan, maar in theorie zouden we een andere uitkomst kunnen krijgen als blijkt dat de verschillende hoeveelheden materiaal in echt maangesteente, zoals aluminium, anders zouden zijn. Onze resultaten zijn dus veelbelovend, maar het is afwachten of onze volgende onderzoeken dit bevestigen.’