Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
De kilo die geen kilo is
Alle eenheden uit het SI-stelsel zijn gedefinieerd volgens natuurkundige constanten. Op één na. De waarde van de kilogram wordt bepaald door een metalen cilinder uit Parijs. Internationale experts proberen de kilogram te herdefiniëren op basis van natuurkundige constanten. Dit moet binnen tien jaar leiden tot een vernieuwd SI-stelsel.

Hoe bepaal je hoe lang een seconde duurt? Of hoe lang een meter is? Dat is allemaal vastgelegd in het in 1960 ingevoerde SI-stelsel (Internationale Stelsel van Eenheden). Vóór 1960 bestond er nog een fysieke staaf van platina-iridium met twee inkepingen. De afstand tussen die inkepingen was de internationaal erkende meter. Maar om nu de lengte van een meter te bepalen, heb je heel wat complexere apparatuur nodig dan een rolmaatje. Het SI-stelsel definieert een meter als de afstand die licht in 1/299792458 seconde in vacuüm aflegt. Dat is veel nauwkeuriger.

Maar om de waarde van een kilogram te bepalen heb je alleen een hele goede weegschaal en een enkeltje Parijs nodig. Want daar ligt nog altijd de internationaal erkende fysieke kilogram, een metalen cilinder, in 1889 gegoten uit een legering van platina en iridium. Die metaalklomp is het Consultive Committee for Units (CCU) een doorn in het oog. De massa van het ding is namelijk niet constant. Het CCU maakte zich op de jaarvergadering van het Comité International des Poids et Mesures (CIPM) in Parijs afgelopen oktober hard voor een vernieuwd SI-stelsel.

Schommelende massa
Het verzet tegen de kilogram uit Parijs is al jaren gaande. De kilogram is namelijk de enige standaardeenheid uit de bètawetenschap waarvoor geen nauwkeurige definitie bestaat. Als er in Parijs een paar atomen van de cilinder afgaan of als er stof op komt, dan wordt de cilinder een klein beetje lichter of zwaarder. Met die massaschommeling verandert ook de definitie van de kilogram.

En die is weer bepalend voor andere grootheden. De definities van de SI-eenheden ampère (elektrische stroom), mol (hoeveelheid stof) en candela (lichtsterkte) zijn allemaal afhankelijk van de definitie van de kilogram. Een mol wordt bijvoorbeeld gedefinieerd als de hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel deeltjes bevat als er atomen zijn in 12 gram koolstof-12.

Het National Institute of Standards and Technology (NIST) in de Verenigde Staten is een van de leden van het CCU die zich bezighoudt met het herdefiniëren van de kilogram. Het NIST voert momenteel experimenten uit om de waarde van een kilogram te bepalen aan de hand van de constante van Planck (h) en de lichtsnelheid. De constante van Planck (h) wordt echter uitgedrukt in eenheden waar de kilogram in terugkomt.

Elektronische kilogram
Het NIST probeert daarom eerst de constante van Planck nauwkeuriger te definiëren. Evenals de constanten van onder meer Avogadro en Boltzmann, die eveneens benodigd zijn voor definities in het nieuwe SI-stelsel. Daarvoor maakt het instituut gebruikt van de watt-balance; een experimentele elektromagnetische weegschaal. Het experiment vindt plaats in een zeer stabiel magnetisch veld in een vacuüm. Hierbij speelt de fysieke kilogram wel een rol. In dit experiment wordt namelijk bepaald hoeveel elektromagnetische kracht benodigd is om een gewicht van een kilogram in balans te houden.

Als aanvullende meting wordt de elektrische spoel van de weegschaal bewogen, waarbij het opgewekte voltage in de spoel en de snelheid van de spoel met zeer nauwkeurige apparatuur wordt gemeten. Deze metingen worden gekalibreerd aan de hand van het magnetische veld en gekoppeld aan natuurkundige constanten. Hier moet uiteindelijk een zeer nauwkeurige ‘elektronische kilogram’ uit volgen.

Nieuw SI-stelsel
Maar de discussie is nog niet beslecht. Er staan meer experimenten gepland door het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) en instituten in China, Zwitserland, Frankrijk en Canada. Elk instituut heeft een weer net iets ander ontwerp van de watt-balance. ‘De resultaten van deze experimenten zijn echter nog niet consistent en wetenschappelijk bevestigd’, laat Robert Kaarls, de secretaris van het CIPM, weten. ‘Het CIPM staat volledig achter de gedachte voor herdefinitie. Er is alleen nog geen volledige overeenstemming over de bewoording. Maar bovenal: de huidige resultaten zijn nog niet consistent genoeg.’

‘De herdefinitie van het SI-stelsel zal daarom niet voor 2015 plaatsvinden. De voorgenomen resolutie, die voor goedkeuring in oktober 2011 wordt voorgelegd aan de lidstaten van het CIPM, zegt niet meer dan wat het plan is in de toekomst, als overtuigende en consistente resultaten van de experimenten op tafel liggen’, aldus Kaarls.

Paul Schilperoord