Grote verschillen

Dat het aantal bomen nu acht keer hoger blijkt, komt volgens de onderzoekers vooral door het feit dat er veel verschillen bestaan tussen uiteenlopende soorten bos. Zo is de boomdichtheid in de poolstreken bijvoorbeeld enorm hoog, waardoor eerder niet duidelijk werd hoeveel bomen er per vierkante meter groeiden. Daarnaast werd bij vorige metingen wel gebruik gemaakt van satellietbeelden, maar niet van informatie van de grond.

Gemiddeld zijn er zo’n 422 bomen per persoon op aarde. Hoewel dit als veel klinkt, verschilt dit flink per gebied op aarde. Zo tellen landen als Slovenië, Finland en de Faroe Eilanden gemiddeld meer dan zeventigduizend bomen per vierkante kilometer. Nederland telt er daarentegen ongeveer negenduizend per vierkante kilometer, wat erop neerkomt dat er zo’n twintig bomen per persoon zijn in ons land.

De kaart die de onderzoekers gemaakt hebben, geeft wetenschappers informatie over de structuur van bosecosystemen over heel de wereld. Nu is het bijvoorbeeld duidelijk waar veel dunne of dikke bomen zich bevinden. Dit geeft inzicht in zaken als de biodiversiteit, de koolstofopname en de houtoogst. Ook maakt het duidelijk hoe boomdichtheid kan veranderen binnen bostypen. Zo kan het  klimaat van een gebied helpen voorspellen hoe bomen zullen groeien.

'Menselijke activiteit is nog steeds de belangrijkste kracht achter de hoeveelheid bomen', zegt Crowther. Hoewel al duidelijk was dat mensen een negatieve impact hebben op kleine schaal, is nu ook op grotere schaal duidelijkheid geschept. Volgens de wetenschappers is er een duidelijke relatie tussen de bevolkingsgroei en de bosafname.

Thomas Crowther e.a., ‘Seeing the forest and the trees, all 3 trillion of them’, in Nature, 3 september, 2015.