Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
online shopping

Online shoppen is vanwege het transport vaak belastend voor het milieu. Veel klanten willen best een groene keuze maken, maar dan moet die wel voorhanden zijn. En juist die informatie ontbreekt vaak. Amerikaanse onderzoekers hebben nu de mogelijke oplossing gevonden.

Onderzoek uit de Verenigde Staten, deze week gepubliceerd in PNAS, focust op manieren voor retailers en dienstverleners om hun klanten de mogelijkheid te bieden een duurzame keuze te maken, bijvoorbeeld door het toevoegen van de kosten voor de CO2-uitstoot aan het aankoopbedrag.

Ook streamen is belastend

De onderzoekers gebruikten vier multinationals als voorbeeld: Airbnb, Uber, Amazon en Netflix. Deze bedrijven hebben met hun producten en diensten een negatieve invloed op het milieu. Milieubewuste consumenten zouden dus gebaat zijn bij de mogelijkheid hier iets aan te doen, aldus de onderzoekers. Voor wie zich afvraagt hoe Netflix in dit rijtje thuis kan horen: het streamen van HD- of UHD-kwaliteit video’s zorgt voor een zwaardere uitstoot van CO2 dan het streamen in SD-kwaliteit, en is dus een milieubelastende keuze. Het streamen van video kost data-centra veel energie, en hoe hoger de kwaliteit van de video, hoe meer energie het kost.

Proefpersonen kregen op de originelen lijkende websites voorgeschoteld en moesten kiezen voor een product of dienst. Daarna kregen zij de optie hun bestelling milieuvriendelijker te maken, door het kiezen voor een langere verzendtijd met lagere uitstoot, een milieuvriendelijk voertuig voor hun reis, het meest energieneutrale huis of de minst belastende streamingoptie.

Compenseren

Ook hadden deelnemers bij alle bedrijven de mogelijkheid zogenaamde ‘carbon offsets’ toe te voegen aan hun bestelling. Het bedrijf koopt namens de consument deze offsets, die geld sturen naar projecten als het aanplanten van bomen of het ontwikkelen van groene energie. Hiermee compenseert de klant zijn aankoop, die wellicht met milieuvervuilende transportmiddelen moet worden vervoerd. Het extra bedrag voor de consument is klein: vaak bleven de kosten binnen de dollarcenten en ze kwamen in ieder geval nooit boven de vijf dollar.

Bij Airbnb en Netflix probeerden de onderzoekers gebruikers al bij het maken van de keuze voor de dienst bewust te maken van eventuele ‘groene’ mogelijkheden. Dit deden ze door bij de selectie te laten zien welke optie het meest milieuvriendelijk is. Netflix-gebruikers kregen per mogelijkheid ook een indicatie van de impact van de keuze, door vergelijkingen te trekken met onder andere het aantal kilo CO2 of de gereden afstand met de auto.

Deelnemers bleken in alle experimenten vaker te kiezen voor de milieubewuste optie: bij meer dan de helft van de Amazon-aankopen werd gekozen de uitstoot bij te betalen. Bovendien gaf ruim dertig procent van de proefpersonen aan dat zij de bedrijven in een positiever daglicht zouden zien en vaker van hun diensten gebruik zouden maken als ze deze opties standaard aan zouden bieden.

Langer wachten, minder uitstoot

Ook in Nederland kunnen ondernemers die rekening willen houden met het milieu hun klanten een stapje in de goede richting helpen zetten. Een voorbeeld van een bedrijf dat daar al mee bezig is, is meubelleverancier MADE. MADE biedt gegroepeerde bestellingen aan, waarbij elke zeven dagen alle bestellingen op de site worden gecombineerd en een productie-verzoek wordt gedaan. Hierdoor hoeven nooit meer meubels gemaakt te worden dan zijn besteld en is minder vaak transport nodig. Enig nadeel voor de consument is dat hij soms wat langer moet wachten op een bestelling. Dit compenseert het bedrijf door niet alleen te wijzen op de milieuvoordelen, maar ook een lagere prijs te bieden omdat niet betaald hoeft te worden voor magazijnen en winkels.

Als meer bedrijven het voorbeeld van MADE zouden volgen, kunnen zij volgens de onderzoekers dus rekenen op een betere klantwaardering en lagere kosten voor transport. En de invloed op het milieu? De onderzoekers becijferen dat als vijf procent van de bezoekers in Amerikaanse Airbnb’s ervoor kiest hun uitstoot te compenseren, dat een jaarlijkse ‘winst’ oplevert van bijna 54,000 ton CO2 in alleen de Verenigde Staten. Ter vergelijking: een vliegreis in economy class van Amsterdam naar New York levert ongeveer een halve ton aan uitstoot op.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.