De meest bekende uitsterfgolf is de uitroeiing van de dinosaurussen door de inslag van een meteoriet. Hierdoor verdween minstens 70 procent van alle plant- en diersoorten. In de catastrofe die 250 miljoen jaar geleden plaatsvond roeide de Siberische vulkanen 90 procent van de zeedieren en 70 procent van het landleven uit. Veldhuizen: “Het duurde zeker 6 miljoen jaar voordat de natuur weer een beetje normaal leek, en wel 30 miljoen jaar voordat je weer de diversiteit aan leven zag van vóór de uitsterfgolf.”

Geologen kwamen erachter dat nikkel het moordwapen moet zijn geweest. Deze stof is 250 miljoen jaar geleden door de Siberische vulkanen op grote schaal op de oceaanbodem  afgezet. Volgens Veldhuizen hebben de vulkanen deze klus niet in hun eentje geklaard. Ze hadden methaan producerende micro-organismen als handlangers. Nikkel was een voedingstof voor deze organismen waardoor deze na de vulkaanuitbarsting aanzienlijk toenamen. Dit zorgde voor een sterke verhoging van het broeikasgas methaan in de lucht. En die verhoging van methaan veroorzaakte een wereldwijde temperatuurstijging.

Op dit moment komen grote hoeveelheden broeikasgassen in de lucht, maar dan door toedoen van de mens. Net als 250 miljoen jaar geleden stijgt hierdoor de temperatuur op aarde. Veldhuizen: “Met de huidige klimaatverandering valt niet uit te sluiten dat iets vergelijkbaars plaatsvindt.”