Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
Homohersenen
Homohersenen lijken meer op vrouwenhersenen dan op een heteromannenbrein en de hersenen van een lesbiënne vertonen meer overeenkomsten met die van een heteroman dan met een heterovrouw.

Pakweg honderd telefoontjes per dag, stapels dreigbrieven en bommeldingen kreeg Dick Swaab toen hij in 1989 wereldkundig maakte dat de hersenen van homo’s en hetero’s er anders uitzagen. En suggereerde dat homofilie niet is aangeleerd, maar aangeboren. De Amsterdamse hersenonderzoeker had het destijds over een specifiek deel van het brein, de hypothalamus. Ivanka Savic en Per Lindström, neurowetenschappers aan het Karolinska Instituut in Stockholm, hebben nu ontdekt dat de hersenen van homo’s en hetero’s in meer opzichten van elkaar verschillen. Die vondst publiceren ze deze week in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Savic en Lindström lichtten niet het hele brein door, maar keken – net als Swaab – naar specifieke delen. Zo vergeleken ze de omvang van de beide hersenhelften van homo’s met die van hetero’s, bepaalden ze de grootte van de kleine hersenen en keken naar de amygdala, een amandelvormige concentratie van hersencellen. Die speelt een belangrijke rol bij de verwerking van emoties. Of beter gezegd: zé spelen een belangrijke rol bij de verwerking van emoties, want een mens heeft twee amydala’s. In elke hersenhelft één.
De onderzoekers bestudeerden de hersenen van in totaal negentig mannen en vrouwen met behulp van MRI en PET-scans. De resultaten zijn verbazingwekkend eenduidig. Net als heteromannen bleken lesbiënnes asymmetrische hersenen te hebben. De rechterhelft was net wat groter dan de linker. Bij homo’s en heterovrouwen waren de beide hersenhelften gelijk. Ook als het ging om de amygdala en verbindingen daarvan met andere hersengebieden, leken de hersenen van homofiele proefpersonen meer op die van het andere geslacht, dan op die van de heteroseksuele seksegenoten. Metingen aan de kleine hersenen leverden niks opvallends op. Die waren bij alle proefpersonen symmetrisch en ongeveer even groot. De structurele verschillen tussen de hersenen van homoseksuelen en die van heteroseksuele proefpersonen van hetzelfde geslacht kunnen niet simpelweg het resultaat zijn van aangeleerd gedrag, schrijven de onderzoekers in PNAS.
Aldus is het artikel een stevige ondersteuning voor wat Swaab jaren geleden al beweerde: homofilie is aangeboren. Bombrieven zal deze bewering anno 2008 niet veel meer opleveren, zegt Dick Swaab. “Nee, dat was toen. Ik ken Ivanka Savic en heb haar wel eens gevraagd of ze er last van heeft. Maar dat viel erg mee, zei ze. Nauwelijks.”

Remy van den Brand
Ivanka Savic en Per Lindström: ‘PET and MRI show differences in cerebral asymmetry and funciotnal connectivity between homo- and heterosexual subjects’, PNAS Early Edition, 17 juni 2008

Verder lezen over: