Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
anthrax-cycle
Miltvuur (of antrax) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Bacillus anthraccis.

Miltvuur is voor zowel mens als dier ontzettend gevaarlijk en kan zonder behandeling dodelijk zijn. Sinds de ontdekking van dierlijke vaccins, is het aantal besmette dieren en mensen drastisch gedaald. Desondanks komt de ziekte nog in veel landen voor. De meest dodelijk vorm van miltvuur is besmetting van de luchtwegen. Zonder behandeling kan dit leiden dit tot ernstige ademhalingsproblemen, shock en hersenvliesontsteking.
 

Een van de grootste gevaren van miltvuur is het vermogen dat miltvuurbacteriën hebben om sporen te vormen. Deze sporen hebben een dikke buitenwand, waarmee ze gemakkelijk kunnen overleven in voor de bacterie ongemakkelijke omstandigheden. Ook hebben de sporen geen actief metabolisme en kunnen daarom decennia lang overleven in dierlijke producten als wol of kadavers onder de grond. Wanneer de omstandigheden wel weer gunstig zijn, ontkiemen de sporen en begint de bacterie weer te vermenigvuldigen. 

Miltvuurbosjes

In Nederland komt miltvuur eigenlijk bijna niet meer voor. Vorige eeuw werd vee dat overleed aan de gevolgen van miltvuur in diepe kuilen gestort. Vervolgens werden de kadavers met ongebluste kalk bestrooid om zo de bacteriën onschadelijk te maken. Op die plekken plantte men bomen of struiken om te voorkomen dat de kadavers weer opgegraven werden. Bij deze ‘miltvuurbosjes’ staan nu nog steeds vaak waarschuwingen er geen vee te laten grazen. 

wittekuil

In november 2013 zijn bij graafwerkzaamheden rond Nijmegen een aantal van deze witte kuilen opgegraven. Na onderzoek bleek er na een halve eeuw nog levende Bacillus anthraccis aanwezig te zijn. Tegenwoordig worden kadavers van besmet vee direct vernietigd.