Robotisch skelet

Om uit te vinden hoe gemakkelijk en hoe snel mensen zich aanpassen naar een optimale besparingsstand, besloten de wetenschappers de testdeelnemers een zogeheten exoskelet om te doen. Dit robotische skelet kan ervoor zorgen dat je moeilijker kunt bewegen door druk op je knieën te zetten. Hierdoor verbruik je meer energie. Door via het skelet ervoor te zorgen dat bepaalde andere manieren van lopen ineens wel energiebesparend werden, konden de onderzoekers uitzoeken hoelang het duurde voordat de deelnemers naar die besparende stand omschakelden.

‘Het is alsof je ineens in een nieuwe wereld terecht komt met nieuwe regels in dit experiment’, stelt Selinger. Met deze onderzoeksopzet konden de wetenschappers testen of mensen aan kunnen voelen hoe ze moet omschakelen naar een zo optimaal mogelijke besparingsstand. En dat konden ze, binnen enkele minuten zelfs. Verrassend volgens de onderzoekers is dat mensen dit zelfs doen wanneer de winst ontzettend klein is en je bijvoorbeeld nog geen vijf procent aan energie bespaart.

Door middel van de videobeelden bovenaan dit artikel demonstreren de onderzoekers hoe ons lichaam zich aanpast onder druk van het exoskelet. Zo loopt de testdeelnemer sneller zodra zij een kleine druk op haar knieën krijgt en loopt zij langzamer zodra die druk verhoogd wordt.

Selinger et al. (2015). ‘Humans Can Continuously Optimize Energetic Cost during Walking.’ Current Biology.