Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
paddo

Paddo’s lijken voordelige effecten te hebben voor mensen die lijden aan depressie. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek.

Depressieklachten bleken na behandeling met psilocybine, de werkzame stof uit paddo’s, één tot drie weken te verminderen. De paddo’s bleken veilig, maar zorgden bij sommigen voor een overweldigende ervaring die hen tijdelijk angstig maakte. Waanbeelden kwamen ook voor, maar minder vaak. Volgens neurowetenschapper Mendel Kaelen zijn deze effecten niet per se erg en dragen ze soms zelfs bij aan het therapeutische proces. Deze conclusies trokken onderzoekers in het blad Lancet Psychiatry.

Paddo’s en flexibelere denkpatronen

Eerder dienden de onderzoekers psilocybine toe aan gezonde proefpersonen. Als gevolg daarvan nam de activiteit in de prefontale cortex af en ontwikkelden de proefpersonen flexibelere denkpatronen. Hierdoor ontstond de vraag of mensen met een depressie ook kunnen profiteren van dat effect, omdat zij vaak vastzitten in negatieve gedachtenpatronen.

Dat het middel zo lang effect heeft, komt waarschijnlijk doordat het invloed kan hebben op je persoonlijkheid. Gezonde proefpersonen die in eerder onderzoek psychedelica kregen, scoorden na de behandeling hoger op het persoonlijkheidskenmerk openheid en waren ontvankelijker voor nieuwe denkbeelden. Ook waren ze creatiever. Opmerkelijk, omdat de onderzoekers daarvoor altijd dachten dat de persoonlijkheid van een volwassene niet echt makkelijk te veranderen is.

Paddo’s als medicijn: nog een lange weg te gaan

Het onderzoek dat verscheen in Lancet Psychiatry laat zien dat psilocybine voor mensen met depressie een positief effect kan hebben. Wel belangrijk hierbij is dat dit een ‘open label klinische trial’ was. Dat is een verkennend onderzoek waarin zowel de onderzoekers als de patiënten weten wat er toegediend wordt. Dit in tegenstelling tot een ‘double blind randomised controlled trial’, waarin de patiënten niet weten of ze het middel of een placebo krijgen. Er is dus nog een lange weg te gaan tot psilocybine als medicijn in de apotheek ligt, maar de voortekenen zijn hoopvol.

Hoe voelt een paddotrip

Een klinische paddotrip duurt vier tot acht uur en bestaat uit verschillende fases. Het bekendste kenmerk is de intense ervaring van kleuren en geluiden. Ook verandert je besef van tijd. Een uur kan bijvoorbeeld als een minuut aanvoelen, maar ook als een hele dag. Daarnaast verandert de betekenis die je aan dingen toekent en versterken je emoties. In veel gevallen ervaren mensen de wereld op een meer metaforisch niveau dan normaal. Een boom kan bijvoorbeeld symbool staan voor een groeiproces.

Ontdek meer in de special