Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
Kind alleen

De sociale vaardigheden en schoolprestaties van kinderen lijden er onder als ze vaak verhuizen. De bijbehorende stress en het verdwijnen van de stabiele omgeving speelt ze parten.

Bij een verhuizing verandert er vaak veel in de leefwereld van kinderen. Ze gaan niet alleen in een ander huis wonen, maar komen ook terecht in een andere buurt, op een andere school en zullen nieuwe vrienden moeten maken. Dit kan zorgen voor stress. De dagelijkse gang van zaken verandert vaak na een verhuizing en de schoolprestaties van kinderen lijden hieronder, blijkt uit een omvangrijke studie naar bijna twintigduizend kinderen in Amerika. Wetenschappers van Boston College publiceerden hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Child Development.

Redenen van verhuizen

De wetenschappers vergeleken in het onderzoek kinderen die vaak verhuisden met kinderen die minder vaak of helemaal niet verhuisden. Kinderen uit de eerste groep halen over het algemeen minder goede resultaten op rekenen en taal. Ook op sociaal gebied konden ze minder goed uit de voeten en vaker hadden ze te maken met emotionele en gedragsproblemen. Zelfs enkele jaren na een verhuizing vinden de onderzoekers deze effecten nog terug bij de kinderen. Andere oorzaken die gepaard gaan met verhuizingen, zoals scheidingen, hebben de onderzoekers zoveel mogelijk proberen uit te sluiten.

Waakzaamheid geboden

De onderzoekers denken dat de nadelige verhuiseffecten zich kunnen opstapelen als kinderen heel vaak verhuizen en vaak aan een nieuwe omgeving moeten wennen. Ze pleiten er dan ook voor dat scholen zich hier bewust van zijn, omdat deze hier een belangrijke rol in spelen. Als de situatie op school snel weer stabiel is, kunnen kinderen met de hulp van ouders en leraren hun aandacht snel weer vestigen op hun schoolwerk.

Bron: Child Development