Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
huilende%20baby

Pijn is moeilijk objectief te meten. Vooral bij pasgeboren kinderen die nog niet communiceren. Onderzoekers hebben een methode gevonden om via het elektrische signaal in de hersenen te bepalen of de baby pijn heeft.

Het is niet voor iedereen makkelijk om aan te geven wanneer je pijn hebt. Hoe heftig is de pijn? Hoe lang houdt de pijn al aan? Het zijn hele normale vragen van een arts, maar een pasgeborenen kan deze niet beantwoorden. Het gevolg hiervan is dat baby’s vaak niet voldoende behandeld worden tegen pijn. 

Hoe kun je pijn meten bij iemand die niet kan praten? Engelse onderzoekers hebben nu een methode om pijn te herkennen bij baby’s van enkele weken oud. Een elektro-encefalogram (EEG) meet de hersenactiviteit via een aantal op het hoofd geplakte elektrodes. Het elektrische signaal dat de hersenen binnenkomt vanuit een zenuw die pijn geleidt, blijkt een goede representatie te zijn van de pijn.

Patroon van hersengolven

Met een EEG maten de onderzoekers de hersengolven van pasgeboren kinderen de hielprik kregen, een pijnlijk prikje. Er was een duidelijk patroon zichtbaar in de EEG wanneer baby’s een pijnprikkel kregen. Bij kinderen die een verdoving hadden gekregen was het gemeten signaal minder sterk. 

Dit patroon was goed te onderscheiden van niet pijnlijke prikkels, zoals een lichtflits. Bij volwassenen werken vergelijkbare methoden eveneens, bleek uit eerder onderzoek. De pijnscore die ze zichzelf geven komt overeen met wat er in de hersenen gemeten wordt na een pijnprikkel.

Nieuwe pijnstillers

Op individueel niveau kunnen we hier geen conclusies uit trekken. De methode is bedoeld om meerdere kinderen te testen op de effecten van eventuele nieuwe pijnmedicatie. Deze methode kan gebruikt worden om te onderzoeken hoe pijn werkt bij baby’s, maar ook om de effecten van pijnstillers te testen. En dat is nodig, want bij kinderen werken medicijnen vaak anders dan bij volwassen. 

Om een pijnstiller bij een baby te testen wordt nu gekeken naar bijvoorbeeld gezichtsexpressie of hartslag als maat voor pijn. Maar voor wetenschappelijk onderzoek zijn deze maatstaven niet betrouwbaar genoeg, omdat ze ook door andere factoren beïnvloed worden. Met behulp van het ontrafelde EEG-patroon komen er hopelijk zo snel mogelijk nieuwe behandelingen tegen pijn bij jonge baby’s.

Caroline Hartley et al., Nociceptive brain activity as a measure of analgesic efficacy in infantsScience Translational Medicine, 3 mei 2017.

Ontdek meer in de special