Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN
Weet. wringt zich in bochten
Nederland is weer een nieuw tijdschrift over wetenschap rijker: Weet. Het is een buitenbeentje, want de redactie gaat uit van de Bijbel als hoeksteen van alle kennis. Dat levert, positief uitgedrukt, bijzondere verhalen op.

Het hoofdredactionele commentaar in het eerste nummer van Weet. (die punt hoort bij de naam) laat er geen misverstanden over bestaan: dit is geen gewoon populairwetenschappelijk tijdschrift. “Om de verbanden te zien, is het belangrijk dat de Bijbel als toonaangevend wordt beschouwd. Dat is de basis van waaruit de redactie werkt. Niet om te bewijzen dat de Bijbel waar is. Dat staat buiten kijf. Maar om te laten zien hoe groot God is.” Deze man gelooft niet, hij Weet.

De Bijbel als onfeilbare bron van kennis: zelf noemt de hoofdredacteur dat “een frisse blik op de zaken”. Het resulteert in verhalen die een vreemde mix vormen van feiten en geloofsgetuigenissen. Zoals een artikel over de fysieke uitrusting waarmee baby’s voorbereid zijn op hun eerste ademhaling. “Het kan niet verklaard worden door een natuurlijk proces”, lezen we aan het begin van het artikel. Waarna netjes uit de doeken wordt gedaan hoe de natuurlijke processen werken. Aan het slot komt God weer om de hoek kijken, en blijkt ook waar de tekst vandaan komt: het Amerikaanse Institute for Creation Research.

Alternatief voor evolutie
In een ander artikel mag moleculair bioloog Peter Borger zijn alternatief voor de evolutietheorie verkondigen. Borger weet veel van DNA, maar trekt daaruit onhoudbare conclusies. Waaronder: “Willekeurige fouten (mutaties) in willekeurige DNA-reeksen leveren nooit bruikbare biologische informatie op.” Hij gelooft wel in soortvorming, maar dan vanuit een door God geschapen basisset van organismen. Soorten met een ingebouwd mechanisme om zich snel te kunnen aanpassen. Vandaar de soortvorming sinds het moment van de schepping.

Geen stamboom van het leven dus, maar een soort bos met veel bomen. Waarin de mens uiteraard een heel aparte boom is: “Daarnaast toont de nieuwe biologie volgens Borger ook aan dat de genetische kloof tussen mens en chimpansee vele malen groter is dan altijd werd aangenomen. ‘Een gemeenschappelijke afstamming wordt daardoor wel heel onwaarschijnlijk.’”

Een artikel dat daarbij aansluit, gaat over Neanderthalers. Dat waren ook maar gewoon mensen, betoogt de schrijver, die toevallig Peter Borger heet. Dat ze konden bodypainten en sieraden droegen, betekent volgens hem dat ‘evolutionisten’ ernaast zitten met hun stelling dat Neanderthalers een aparte soort waren. En dus past het allemaal prima in ‘het Bijbelse model’, waarin de wereld maar een paar duizend jaar oud is.

Glacier Girl
Datzelfde geldt natuurlijk voor de rest van de teksten. Een vliegtuig - 'Glacier Girl'- dat in de Tweede Wereldoorlog op een Groenlandse gletsjer landde en vijftig jaar later onder 78 meter ijs werd teruggevonden, zou bewijzen dat het ijs op Groenland veel sneller is aangegroeid dan klimatologen met hun boorkernen beweren. De ijskap op Antarctica kan in dit tempo zelfs in minder dan 2800 jaar gevormd zijn, claimt Weet.

Kilometers dikke zoutlagen onder de grond zijn niet door indamping gevormd, stelt het blad, want daarvoor zou een zee nodig zijn van zestig kilometer diep. Wetenschappers die kunnen uitleggen waarom dit soort uitspraken onzinnig zijn (steeds opnieuw onderlopende vlaktes blijven maar zout ophopen, en een gletsjer is voortdurend in beweging), komen niet aan het woord.

Het gekke is, dat de redactie van Weet. zich voortdurend in bochten moet wringen. De ingewikkelde werkelijkheid verzoenen met de rotsvaste overtuiging dat alles wat in de Bijbel staat, waar is, is namelijk een onmogelijke opgave. Zelfs als je je onderwerpen zorgvuldig kiest, naar hartelust relevante feiten weglaat en wetenschappers uiterst selectief citeert.

Dat is toch allemaal niet nodig, als je in een plotselinge schepping gelooft? Waarom zou God de aarde niet geschapen hebben met alles erop en eraan? IJslagen, fossielen en zoutkorsten, allemaal door de Almachtige zo neergelegd. Niemand die kan bewijzen dat dat niet zo is, toch?

Elmar Veerman

Weet.magazine is oorspronkelijk een initiatief van de Urker werkgroep Creatie.info, verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door Christelijke Tijdschriften BV.